Angol igeidők

Az angol igeidők első ránézésre nehézséget jelenthetnek minden magyarnak. De ha az ember jobban megvizsgálja, akkor lényegében az angol is a 3 igeidőt – jelen, múlt, jövő – használja.

A különbség abban rejlik, hogy mindegyik igeidőnek 4 formája van – ami összesen 3*4, azaz 12 angol igeidőt jelent.

Ezeket szedtük itt össze jól érthető, áttekinthető formában, megadva a használatukat, a képzés módját, és minden angol igeidő esetében 1-2 példamondatot is.

A képzést illetően a megjegyzéseket lásd az angol igeidők táblázat alatt.

Gyorslinkek az egyes angol igeidőkhöz

Angol igeidők: jelen – present

Present simple

 1. Általános tények, adatok, állapotok és helyzetek kifejezésére.

  People work hard in Japan.

 2. Rendszeres események kifejezésére.

  I get up every morning at 8 AM.
  She gets up at 7 every day.

 3. Mások által meghatározott, pl. menetrendben előírt jövőbeli eseményekre.

  The plane lands at 11 AM.

Present simple képzése: V-1

Present perfect simple

 1. Olyan cselekedet, ami nemrég fejeződött be, a jelenre kiható eredménnyel.

  We have installed a new security system.
  He has upgraded his website.

 2. A múltban kezdődött, de még mindig tartó cselekedet.

  I have worked for this company for three years.
  She has worked for this company for three years.

 3. Amikor az életed korábbi eseményeiről beszélsz.

  I have never been to India.

Present perfect simple képzése: have/has + V-3

Present continuous

 1. Éppen folyamatban lévő cselekedetek.

  I am working on a new project.
  She is working on a new project.

 2. Folyamatban lévő aktivitás, az elbeszélés időpontjában vagy annak (időben) közvetlen közelében.

  They are building a new stadium.

 3. Jövőre vonatkozó, biztos tervek és megállapodások.

  I am attending the Opera tonight.

Present continuous képzése: „be” + V-ing

Present perfect continuous

 1. Nemrég befejezett cselekedet, amikor a hangsóly a cselekedeten és nem az eredményen van.

  I have been working long hours this week.

Present perfect continuous képzése: have/has + been + V-ing

Angol igeidők: múlt – past

Past simple

 1. Befejezett dolgok, cselekvések.

  I built my first house 20 years ago.
  She watched the game on TV last night.

 2. Múltbeli állapotok

  I loved the theater when I lived in New York.

Past simple képzése: V-2

Past perfect

 1. Múlhoz képest korábban (régmúlt) történt cselekvés/esemény kifejezésére.

  I made a speech about what had happened in Spain.

Past perfect képzése: Had + V-3

Past continuous

 1. Egy múltbeli esemény/cselekvés közben, amikor valami történt.

  I was watching when my mom called.

Past continuous képzése: „Be” (past) + V-ing

Past perfect continuous

 1. Amikor egy esemény/cselekvés folyamatban volt a múltban, mielőtt valami történt

  I had been writing my novel for six years before my cat deleted it.

Past perfect continuous képzése: had + „been” + V-ing

Angol igeidők: jövő – future

Future simple

 1. A jövőben történő dolgok kifejezésére

  A future simple kétféle módon képezhető, a két alakot nyelvtanilag helyesen eltérő esetben használják, ám ez a mindennapi angol beszédben nem mindig érvényesül.

  1. Beszéd közben eldöntött jövőbeli cselekvésre

   Maybe I will travel this weekend.

  2. Future simple képzése 1.: will + V-infinitive

  3. Már eldöntött cselekvés kifejezésére

   I am going to travel to Prague on the 11 o’clock train.

  4. Future simple képzése 2.: „be” + going to + V-infinitive

Future perfect

 1. Események, amelyek egy adott időpont előtt fejeződnek be.

  By this time tomorrow I will have finished my book.

Future perfect képzése: will + have + V-3

Future continuous

 1. Amikor valami olyasmiről beszélünk, ami folyamatban lesz a jövőben

  I will be knitting a sweater for my niece this weekend.

Future continuous képzése: will + „be” + V-ing

Future perfect continuous

 1. Egy jövőbeli cselekvés folyamatosságát hangsúlyozandó, egy jövőbeli időpillanatból visszatekintve. (Ez elég elvont, nem nagyon használják a mindennapokban.)

  In March we will have been living together for two years.

Future perfect continuous képzése: will + have + been + V-ing

Megjegyzések és rövidítések az angol igeidők táblázathoz

 1. Ahol a „be” létigét írtuk, ott azt megfelelő ragozott alakban kell használni (jelen időben, vagy múltban ha jelezzük).
 2. V-1 = 1. alak
 3. V-2 = 2. alak
 4. V-3 = Past Participle = 3. alak
 5. V-ing = Ige + ing
 6. V-infinitive = Főnévi igenév alak
Szilágyi Balázs

No Comments

Leave A Reply